Διοικητικές Εκθέσεις

Οικονομικές Εκθέσεις

Βοηθητικές Εκθέσεις

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οικονομικοί Αριθμοδείκτες

Εκθέσεις Αξιολόγησης

Οικονομικές Εκθέσεις  (Τρέχον έτος)

  Αποτελέσματα Χρήσης Ετήσια ανά μήνα

  Αποτελέσματα Χρήσης Ετήσια ανά μήνα (αθροιστικά)

  Ετήσιος Ισολογισμός ανά μήνα                

Οικονομικές Εκθέσεις (Συγκριτικές) 

 

  Αποτελέσματα Χρήσης Ετήσια - Συγκριτικά Περιόδου

  Αποτελέσματα Χρήσης Ετήσια - Συγκριτικά Μηνός

 

  Ισολογισμοί Περιόδου - Συγκριτικά Περιόδου

 
Slide3.GIF
 
Slide4.GIF
 
Slide5.GIF
 
Slide6.GIF
 
Slide7.GIF
 
Slide9.png