Εκθέσεις Εξωλογιστικών Προσαρμογών

  Συνολική Έκθεση Προσαρμογών (τρέχον έτος)

  Συνολική Έκθεση Προσαρμογών (Συγκριτική - 4 έτη)

  Συνολική Έκθεση Αιτιολογιών Προσαρμογών Πωλήσεων

  Συνολική Έκθεση Αιτιολογιών Προσαρμογών Αγορών

  Συνολική Έκθεση Αιτιολογιών Προσαρμογών Εξόδων

Διοικητικές Εκθέσεις
Οικονομικές Εκθέσεις
Πάγια & Αποσβέσεις
Επιμερισμοί Εξόδων
Λογιστικές Προσαρμογές IFRS
Εξωλογιστικές Προσαρμογές IFRS
Χρονικοί επιμερισμοί
Φορολογικές Αναμορφώσεις
Ενδο ομιλικές Συναλλαγές
0163098.JPG
0163102.jpg
0163099.jpg
0163103.jpg
0163101.jpg
 
Slide3.GIF
 
Slide4.GIF
 
Slide5.JPG
 
Slide6.GIF
 
Slide7.GIF