Διοικητικές Εκθέσεις

Οικονομικές Εκθέσεις

Βοηθητικές Εκθέσεις

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οικονομικοί Αριθμοδείκτες

Εκθέσεις Αξιολόγησης

Εκθέσεις Αξιολογήσεων - (Τρέχοντος έτους)                              Εκθέσεις Αξιολογήσεων - Συγκριτικά 4 ετίας 

Z - Altman Score - Τρέχον έτος                                              Z - Altman Score - Συγκριτικά 4 ετίας

Dupon Analysis- Τρέχον έτος                                                 Dupon Analysis- Συγκριτικά 4 ετίας

Standard & Poor's Model- Τρέχον έτος                                 Standard & Poor's Model- Συγκριτικά 4 ετίας

Taffler's Model- Τρέχον έτος                                                  Taffler's Model- Συγκριτικά 4 ετίας

Springate's Model- Τρέχον έτος                                            Springate's Model- Συγκριτικά 4 ετίας

 
Slide3.PNG
 
Slide4.PNG
 
Slide5.PNG
 
Slide6.PNG
 
Slide7.PNG
 
Slide8.png
Slide9.PNG
 
Slide10.PNG
 
Slide11.PNG
 
Slide12.PNG
 
Slide13.PNG
 
Slide14.PNG